Bilindustrien

Hver dag kjører millioner av biler fra punkt A til B og så til C og tilbake. Vi bruker i gjennomsnitt 1 time av vår disponible tid i bilen hver dag. Noen kjører 8000 kilometer i året og andre mer enn 60 000 kilometer. Når vi kjører i en bil, har vi ønsker og behov om at turen skal være enkel og sikker.

For å oppfylle disse kravene må du stadig forbedre nesten alle delene av en bil. Når det gjelder analytisk og fysisk testing, tilbyr Shimadzu løsninger med flere produkter som kan sikre høy kvalitet, presise målinger og viktige innsikter for å utvikle tryggere, mer effektive, miljøvennlige og komfortable kjøretøyer.

Aktuelt tema

Den nye GCMS-TQ8050 NX

 
 
 
Brukshåndbok for bilindustrien, 1. utgave – Last ned nå!
 

Produktutvalget vårt

Universell testing

Materialtretthetstesting

Hardhetstesting /
testing av viskositet og flyt

Partikkelstørrelse

Høyhastighets videokamera

Væskekromatografi

Gasskromatografi

Elementanalyse

Molekylær spektroskopi

For mer informasjon om produktutvalget vårt, se her:

Industries

Top of This Page