Velkommen to Shimadzu Europa

 

Velkommen til Shimadzu! På nettstedet vårt finner du informasjon om løsningene våre innen analytisk instrumentering. Shimadzu tilbyr et bredt utvalg av analyseinstrumenter som er uunnværlige for forskning, utvikling og kvalitetskontroll innen mange ulike markedssegmenter, slik som matvarer, drikkevarer og landbruk; legemidler; klinisk; miljø; kjemisk, petrokjemisk, biobrensel og energi, plast og gummi. Vårt avanserte og sofistikerte produktutvalg inkluderer gasskromatografi (GC), gasskromatografi-massespektrometri (GCMS), væskekromatografi (LC, HPLC, UHPLC), væskekromatografi-massespektrometri (LCMS), ultrahurtig massespektrometri (UFMS), spektroskopi, UV-Vis-NIR, FTIR, atomabsorpsjonspektroskopi (AAS) og energidispersiv røntgenfluorescensspektroskopi, induktivt koblet plasmaemisjonsspektroskopi (ICP-OES), element- og overflateanalysesystemer, partikkelstørrelse, laboratorieinstrumenter for livsvitenskap, totalt organisk karbon-analyse (sum-parametere) samt materialtestings- og målingsteknologi. Tilbudet vårt kompletteres av kolonner og forbruksmateriell, analysestandarder, diagnostiske reagenssett og dataadministrasjons- og programvaresystemer.

HITS-X Series

Advanced i-Series

Top of This Page